Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Kiczycach

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiczycach będzie trwać od 6 kwietnia 2021 r. godz. 8:00 do 20 kwietnia 2021 r. godz. 15:00.

Nabór pierwszy raz odbędzie się drogą elektroniczną.

WNIOSEK lub ZGŁOSZENIE o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 gminaskoczow.podstawowe.vnabor.pl

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -  5 maja 2021 r. godz. 8:00.

Harmonogram czynności przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego – ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA SKOCZÓW   CZYTAJ


REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2020/2021
 Zarządzenie burmistrza miasta Skoczówpobierz plik   
Postępowanie rekrutacyjne 2019pobierz plik
Karta zgłoszenia   pobierz plik  
Wniosek o przyjęcie   pobierz plik 
Oświadczenie woli   pobierz plik   
załącznik 1b   pobierz plik   
załącznik 1c   pobierz plik   
załącznik 1d   pobierz plik   

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO KLASY 2-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy 2 - 8 
pobierz plik   
załącznik 1b
pobierz plik   
załącznik 1c
pobierz plik   
załącznik 1d
pobierz plik