Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Kiczycach

O programie


To bezpłatny projekt dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce, którego głównym celem jest praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci. W społeczności szkół zrzeszonych w projekcie będziemy poszukiwać równowagi między światem cyfrowym i tym rzeczywistym.


Jakie zagadnienia poruszamy w ramach programu "Szkoła odpowiedzialna cyfrowo"?W jaki sposób dbać o higienę cyfrową?Jak rozpoznać uzależnienie od ekranów?Jak ekrany wpływają na mózg dziecka?