Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Kiczycach

Motto: „Śród takich pól przed laty...” - fragm. I Księgi „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza


Historia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiczycach

 

            Kiczyce to niewielka miejscowość z dala od głównych traktów komunikacyjnych, położona malowniczo pośród pól, stawów i lasów. Mimo tego, mająca duże aspiracje związane z edukacją i wychowaniem.

            Pierwszy punkt szkolny we wsi Kiczyce powstał w 1902 roku, jednak naukę rozpoczęto w nim dopiero w 1906 roku. Mieścił się on w prywatnym budynku rolnika Jana Miodońskiego. Dwa lata później, bo w 1908 roku, rozpoczęto budowę szkoły, którą zakończono rok później. Od tego momentu Kiczyce mają szkołę z czterema oddziałami, czyli klasami I-IV. W takiej formie szkoła funkcjonowała do wybuchu II wojny światowej. Pomimo trwających działań wojennych, szkoła nadal działała. 

         Po zakończeniu wojny, w roku 1951 zaczęto realizować obowiązek szkolny w siedmiu oddziałach, w tym celu wynajęto dwa lokale od mieszkańców wsi. Zwiększenie liczby oddziałów znacznie pogorszyło warunki pracy, gdyż uczniowie pobierali naukę na dwie zmiany.

            Od 1952 roku społeczność lokalna oraz nauczyciele zaczęli zabiegać o stworzenie lepszych warunków do nauki, dlatego zawiązany został pierwszy komitet budowy nowej placówki oświatowej. Starania o budowę nowej szkoły trwały osiem lat i w czerwcu 1960 roku ruszyły pierwsze prace. Mieszkańcy Kiczyc nie szczędzili wysiłków i ofiarnie włączyli się w dzieło budowy nowej szkoły. W tym miejscu warto wspomnieć o takich ludziach jak Józef Durczok, Emil Cymorek, Franciszek Jochacy i Jan Polok.

            Uroczyste otwarcie nowej szkoły w Kiczycach nastąpiło 30 października 1961 roku. Okręg Szkolny w Katowicach nadał nowej placówce oświatowej nazwę Szkoła Podstawowa nr 4 im. Hanki Sawickiej w Kiczycach. Dodać należy, że w poprzednim budynku szkolnym od 1963 roku do dzisiaj mieści się przedszkole.

            Ważnym wydarzeniem z życia szkoły były w 2002 roku obchody 100-lecia szkolnictwa w Kiczycach, na które zaproszono władze oświatowe i lokalne oraz wszystkich byłych uczniów kiczyckiej „Alma Mater”.

            W 2009 roku Szkole Podstawowej w Kiczycach nadano imię Orła Białego. Dla uczczenia tego doniosłego faktu rokrocznie na przełomie kwietnia i maja obchodzony jest Dzień Patrona, w czasie którego uczniowie prezentują program artystyczny, biorą udział w konkursie wiedzowym na temat patrona oraz odbywa się Pokaz Talentów.

            Szkoła w małych społecznościach wiejskich odgrywa bardzo dużą rolę, gdyż jest nie tylko miejscem, w którym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, pełni także rolę domu kultury, jest miejscem spotkań mieszkańców. To miejsce, które pamiętamy przez całe swoje dorosłe życie.


Opracowanie: Bogusław Rauer