Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Kiczycach

Miasteczko ruchu, tor przeszkód i gry podwórkowe - boisko szkolne w Szkole im. Orła Białego w Kiczycach


I piętro                                                                                    Sala nr 13 - przyrodnicza

I piętro                                                                                    Sala nr 13 - przyrodnicza

I piętro                                                                                    Sala nr 13 - przyrodnicza  

I piętro                                                                                    Sala nr 11  matematyczno - fizyczno- informatyczna

I piętro                                                                                  Sala nr 11  matematyczno - fizyczno- informatyczna

I piętro                                                                                  Sala nr 11  matematyczno - fizyczno- informatyczna


I piętro                                                                 Sala nr 14                                               przedmioty artystyczne

I piętro                                                                              Sala nr  8 - edukacja wczesnoszkolna (klasa I)

I piętro                                                                              Sala nr  8 - edukacja wczesnoszkolna (klasa I)

I piętro                                                                              Sala nr 9  - edukacja wczesnoszkolna (klasa II)

I piętro                                                                              Sala nr 9  - edukacja wczesnoszkolna (klasa II)

I piętro                                                                              Sala nr 10  - edukacja wczesnoszkolna (klasa III)

I piętro                                                                              Sala nr 9  - edukacja wczesnoszkolna (klasa III)


Parter                                                                          Sala nr 2 - pracownia językowa


Parter                                                                          Sala nr 3 - sala polonistyczno-historyczna

Parter                                                                                      Sala gimnastyczna

Parter                                                                                      Sala gimnastyczna

Parter                                                                                      Szatnia