Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Kiczycach

Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne  w kl. 1 i 4

Warsztaty kulinarne i rękodzieło