Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Kiczycach

POLECAMY ARTYKUŁ: Jak dzieci mogą uczyć się w domu? czytaj

ZASADY PRACY ZDALNEJ OBOWIĄZUJĄCE w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiczycach

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Powyższe rozporządzenie stawia bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne jako priorytet w tworzeniu tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez nauczyciela, a także rekomendowanych przez MEN (www.epodreczniki.pl        i www.gov.pl/web/zdalnelekcje ), udostępnianych przez Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej     i Polskiego Radia.JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOSĆ ?

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.GBEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW I ICH MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNE                                                                                                                        Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas będzie miał na względzie równomierne obciążenie, zróżnicowanie i psychofizyczne możliwości ucznia - POBIERZ PLAN

GODZINY WYSYŁANIA MATERIAŁÓW DO UCZNIÓW                                                                                                                                                                                                              Wiadomości będą przesyłane uczniom i rodzicom do godziny 12:00 od poniedziałku do piątku.

KODY DO PLATFORMY NUADU                                                                                                                                                                                                                                                                           Rodzice, którzy nie posiadają kodów do NUADU prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

OCENIANIE PRACY UCZNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                         -  zadania wykonywane na platformie NUADU  i innych platformach internetowych  wskazanych przez nauczyciela;                                                                                                                                   -  projekty z wyznaczonym terminem realizacji;                                                                                                                                                                                                                                                               -  zadania wysyłane w formie elektronicznej wskazane przez nauczyciela.

FORMY KONTAKTU:                                                                                                                                                                                                                                                                           Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami poprzez: dziennik elektroniczny, skrzynkę e – mail, aplikację Skype, Facebook oraz inne aplikacje on-line i portale internetowe, które każdy dostosuje do możliwości realizacji danego materiału.

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

Zapraszamy do konsultacji indywidualnych lub grupowych za pomocą aplikacji SKYPE.

 NAUCZYCIEL

DZIEŃ TYGODNIA

 mgr Wioleta Mrzyk - Plata

         wtorek  /  10:00 - 12:00

         •        czwartek / 14:00 - 16:00

 mgr Mirosław Lapczyk

         środa  / 14:00 - 16:00

        •        piątek  / 9 - 11:00

 mgr Bogusław Rauer

        poniedziałek  / 10:00 - 12:00

 mgr Anita Palaczyk

        wtorek  / 10:00 - 12:00

       •        czwartek  / 14:00 - 16:00

 mgr Izabella Hłąd

        wtorek  / 10:00 - 12:00

       •        czwartek  / 14:00 - 16:00

 mgr Sławomir Lebiedzik

         wtorek  / 14:00 - 16:00

       •        piątek  / 9:00 - 11:00

 mgr Sylwia Sobczyk

        czwartek  / 12:00 - 14:00

 mgr Sławomir Bulandra

        wtorek / 14:00 - 16

       •        czwartek  / 9:00 - 11:00 


WSPARCIE ZE STRONY PSYCHOLOGA dla uczniów i rodziców

"Siły i wiary w siebie poszukiwałam zawsze gdzieś poza sobą, a one pochodzą  z mojego wnętrza. Cały czas są we mnie."                                      

  Anna Freud   

Czasem w życiu doświadczamy kryzysów i trudności. Bywają chwile, kiedy nie dostrzegamy dobrych rozwiązań. Zapraszam do rozmowy i ich wspólnego poszukiwania.

Psycholog: mgr Ewa Jucha                                                                                                                 KONTAKT telefoniczny po wcześniejszej konsultacji  przez dziennik elektroniczny                                                                                                                                              Poniedziałek, wtorek i piątek        10:00 – 12:00                                                                                    Środa i czwartek                         16:00 – 18:00                                         

Informacje dotyczące możliwości zdalnego realizowania nauki oparte na rekomendacjach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji.

www.gov.pl/zdalnelekcje

Na stronie znajdują się tematy lekcji na każdy dzień z każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wszystkie udostępnione na stronie materiały dydaktyczne są bezpłatne.

www.podrecznik.pl

Platforma do zdalnej bezpłatnej nauki, która oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, a nawet tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem. Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji: e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia, dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przed-miotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki.

www.cke.gov.pl

Na tej stronie, specjalnie dla ósmoklasistów, zamieszczono pakiety zadań od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. CKE przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca. Każdy taki zestaw składa się z: zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII, zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej oraz zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności. Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9.00 na stronie internetowej, natomiast rozwiązania – o godz. 15.00

  

LISTA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH – POLECANE SERWISY INTERNETOWE

Strona internetowa

Link

 

 

Epodreczniki.pl            


https://epodreczniki.pl/ 

 

 

 

Niepodległa.gov.pl

 

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/zrodla-i-materialy-edukacyjne/ 

 

 

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

 

 

http://wlaczpolske.pl/

 

 

 

Portal lektury.gov.pl

 

 

https://lektury.gov.pl/

 

 

 

Centrum Nauki Kopernik

 

 

https://esero.kopernik.org.pl/

 

 

 

Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej

 

 

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1

 

 

 

Serwis IPN Przystanek historia

 

https://przystanekhistoria.pl/

 

 

 

Krajowe Biuro Programu eTwinning

 

https://etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje/

 

 

 

Serwis Ninateka

 

 

https://ninateka.pl/edu

 

 

 

Serwis Muzykoteka Szkolna

 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/

 

 

 

Biblioteka Cyfrowa Polona

 

http://www.polona.pl

 

 

 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

 

 

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra

 

 

Serwis Telewizji Polskiej

 

 

https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja

 

 

Serwis Polskie Radio Dzieciom

 

http://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dziecio