Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Kiczycach

W roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2010 w szkole realizowany jest projekt "W nas jest siła edukacji"