Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Kiczycach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kiczycach
Kiczyce, ul. Długa 52
43-430 Skoczów

tel: 722 001 409

Dyrektor: mgr Aleksandra Trąbała 
Sekretariat: Gabriela Krawczyk