Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Kiczycach

REGULAMINY


Regulamin wycieczek szkolnychpobierz dokument  
Regulamin wyjść grupowych    pobierz dokument   
Regulamin korzystania z placu zabaw
pobierz dokument  

STATUT SZKOŁY

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W KICZYCACH - aktualizacja 2023
pobierz dokument  
aneks 1 - 2023    pobierz dokument   

WAZNE DOKUMENTY


Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024 pobierz dokument  

WNIOSEK O WYDANIE OPINII O DZIECKU I PROCEDURA WYDAWANIA OPINII

Procedura wydawania opinii o dziecku
pobierz dokument  
Wniosek o wydanie opinii o dziecku  
pobierz dokument  

ZWALNIANIE UCZNIÓW / USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI / opieka nad dzieckiem

Karta odbioru ucznia ze szkoły (podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych)
pobierz dokument  
Procedura zwalniania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
pobierz dokument  
Zwolnienie z lekcji
pobierz wzór  
Upoważnienie do odbioru dziecka
pobierz wzór  
Usprawiedliwienie nieobecności w szkole  
pobierz wzór
Zgłoszenie dziecka na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze   pobierz wzór