Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Kiczycach


 Polityka ochrony dzieci w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiczycach

pobierz plik 

Załącznik nr 1
Zasady bezpiecznych relacji personel– dziecko w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiczycach
pobierz plik
Załącznik nr 2
Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W KICZYCACH
pobierz plik
Załącznik nr 3
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy
pobierz plik
Załącznik nr 4
Karta interwencji
pobierz plik
Załącznik nr 5
Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiczycach Zasady
pobierz plik
Załącznik nr 6
Procedura postępowania podejrzenia lub zaistnienia cyberprzemocy w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiczycach
pobierz plik  
Załącznik nr 7
MONITORING STANDARDÓW- ANKIETA
pobierz plik