Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Kiczycach

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                                                             Regulamin ZFSS - pobierz plik                                                                                                                                                                                                                                              Informacje bieżące dla pracowników - pobierz plik 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kiczycach: mgr Aleksandra Trąbała

WYCHOWAWCY KLAS

KLASA WYCHOWAWCA
Klasa 1 mgr  Izabella Hłąd     
Klasa 2mgr Bogumiła Grzybek   
Klasa 3mgr  Anita Palarczyk   
Klasa 4mgr Justyna Rozmus-Pilarska 
Klasa 5mgr Wioleta Mrzyk-Plata            
Klasa 6mgr Bogusław Rauer
Klasa 7 mgr Mirosław Lapczyk       
Klasa8 mgr  Sławomir Lebiedzik

NAUCZYCIELE UCZĄCY W NASZEJ SZKOLE

  mgr Natalia Płomieńska-Krzak   język angielski
  ks Jan Gałysa   religia katolicka
  mgr Grzybek Bogumiła
   edukacja wczesnoszkolna

  mgr Grzybek Damian
    wychowanie fizyczne, technika, zajęcia szachowe

 mgr Hłąd Izabella    edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne
  mgr Jucha Ewa    psycholog szkolny
  mgr Kuboszek Krzysztof    muzyka
  mgr Lapczyk Mirosław    język angielski, historia, informatyka, historia dwujęzyczna
  mgr Lebiedzik Sławomir     język polski, wychowawca świetlicy
  mgr Michalik Dorota    wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
  mgr Mrzyk-Plata Wioleta   matematyka, fizyka
  mgr Palarczyk Anita    edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, logopedia
  mgr Palej Agata   nauczyciel wspomagający
  mgr Rauer Bogusław   język polski
  mgr Rozmus-Pilarska Justyna   przyroda, biologia, geografia, chemia
  mgr Sobczyk Sylwia  nauczyciel wspomagający, język niemiecki, wychowawca świetlicy
  mgr Stokłosa Michalina  nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny
  mgr Maria Fic  nauczyciel wspomagający
  mgr Szczypka Renata   religia ewangelicka, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie
  mgr Tomica-Zawada Gabriela   nauczyciel wspomagający, logopedia