Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Kiczycach

kółko szachowe ,,Edukacja przez szachy w szkole”

 Zajęcia te przeznaczone dla chętnych uczniów klas I-III. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.