Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Kiczycach

O programie


To bezpłatny projekt dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce, którego głównym celem jest praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci. W społeczności szkół zrzeszonych w projekcie będziemy poszukiwać równowagi między światem cyfrowym i tym rzeczywistym.