Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Kiczycach

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                                                             Regulamin ZFSS - pobierz plik                                                                                                                                                                                                                                              Informacje bieżące dla pracowników - pobierz plik 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kiczycach: mgr Barbara Paszkiewicz (w zastępstwie za mgr Aleksandra Trąbała )

WYCHOWAWCY KLAS

KLASA WYCHOWAWCA
Klasa 1 mgr Anita Palarczyk     
Klasa 2mgr Izabella Hłąd    
Klasa 3mgr Bogumiła Grzybek     
Klasa 4mgr Bogusław Rauer     
Klasa 5mgr Mirosław Lapczyk    
Klasa 6mgr Sławomir Lebiedzik
Klasa 7 mgr Justyna Rozmus-Pilarska   
Klasa8 mgr Wioleta Mrzyk-Plata 

NAUCZYCIELE UCZĄCY W NASZEJ SZKOLE

  mgr Dorota Czyż    język angielski
  ks Byrski Dariusz   religia katolicka
  mgr Grzybek Bogumiła
   edukacja wczesnoszkolna

  mgr Grzybek Damian
    wychowanie fizyczne, technika, zajęcia szachowe

 mgr Hłąd Izabella    edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne
  mgr Jucha Ewa    psycholog szkolny
  mgr Kuboszek Krzysztof    muzyka
  mgr Lapczyk Mirosław    język angielski, historia, informatyka, historia dwujęzyczna
  mgr Lebiedzik Sławomir     język polski, wychowawca świetlicy
  mgr Michalik Dorota    wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
  mgr Mrzyk-Plata Wioleta   matematyka, fizyka
  mgr Palarczyk Anita    edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, logopedia
  mgr Palej Agata   nauczyciel wspomagający
  mgr Rauer Bogusław   język polski
  mgr Rozmus-Pilarska Justyna   przyroda, biologia, geografia, chemia
  mgr Sobczyk Sylwia   nauczyciel wspomagający, język niemiecki
  mgr Stokłosa Michalina   nauczyciel wspomagający
  mgr Szindler Urszula  nauczyciel bibliotekarz
  mgr Szczypka Renata   religia ewangelicka, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie
  mgr Tomica-Zawada Gabriela   nauczyciel wspomagający, logopedia