Przedszkole Publiczne 
        w Kiczycach

Do grupy starszaków uczęszczają dzieci 5-letnie i 6-letnie. Głównym celem nauczycieli w tejże grupie jest osiągnięcie gotowości szkolnej przez wychowanków. Specyfika pracy jest nastawiona na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w której zostały ujęte 4 główne obszary edukacyjne:

  • Poznawanie i rozumienie siebie i świata

  • Nabywanie umiejętności poprzez działanie

  • Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie

  • Budowanie systemu wartości

Rolą nauczyciela jest organizowanie warunków w wymiarze materialnym, przestrzennym i czasowym, które umożliwią osiągnięcie progresji rozwojowej u wychowanków. Wymaga to odejścia od transmisji gotowych treści na rzecz samodzielnego konstruowania wiedzy przez dziecko w toku działań eksploracyjnych obejmujących różne obszary rzeczywistości ich intelektualnej interpretacji w dialogu z nauczycielem i rówieśnikami.   


Wrzesień 2019

Inauguracja Projektu 

"Mały Miś w świecie wielkiej literatury"
Wrzesień 2019                                                                                                                                                                                                                                                                               Dzień kropki
Wrzesień 2019
Bańki mydlane - Samodzielne tworzenie baniek mydlanych, ćwiczenia oddechowe

Wycieczka do lasu

Zapraszamy do galerii -przejdź
Jesienne przetwory

Zapraszamy do galerii -przejdź
Październik 2019
Kiszenie kapusty

Zapraszamy do galerii - przejdź
LISTOPAD 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                       Poznajemy figury
GRUDZIEŃ 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                         konkurs "Cuda na pierniku"
GRUDZIEŃ 2019
Wigilijka
STYCZEŃ 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                         Akcja "Czytanie na dywanie"

Zapraszamy do galerii - przejdź
LUTY 2020 
Pieczenie faworków

Z okazji zakończenia karnawału Starszaki postanowiły upiec faworki.

Zapraszamy do galerii - przejdź
LUTY 2020 
Kodowanie na dywanie

Zapraszamy do galerii - przejdź 
Wyjazd na basen

Zapraszamy do galerii - przejdź