Przedszkole Publiczne 
        w Kiczycach

"Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu..." Jan Paweł II

Nasza placówka od lat stara się wzbogacić ofertę edukacyjną przedszkola oraz szkoły podstawowej o możliwości kształtowania u dzieci poczucia więzi 
z najbliższym środowiskiem- z ich „Małą Ojczyzną” Śląskiem Cieszyńskim.
 

Naszym celem jest: 

Wyposażenie dzieci w zasób wiedzy o Śląsku Cieszyńskim -  poprzez stwarzanie warunków i sytuacji edukacyjnych sprzyjających integracji ze środowiskiem lokalnym np. organizację tygodnia regionalizmu. 

Ukazanie piękna sztuki ludowej. 

Wzmacnianie identyfikacji z miejscami pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, tradycjami, zwyczajami oraz gwarą.

Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno – kulturowym przez czynny udział w krótkich przedstawieniach artystycznych podczas uroczystości, wydarzeń czy konkursów, a tym samym rozwijanie talentów artystycznych.

Naszym największym sukcesem było zajęcie I miejsca w finale IX edycji Wojewódzkiego Konkursu "Edukacja regionalna w szkole" w I kategorii wiekowej, mającego miejsce w Koszęcinie, w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". 

IX edycja Wojewódzkiego Konkursu "Edukacja regionalna w szkole"KĄCIK REGIONALNYREGIONALNA BIBLIOTECZKAUDZIAŁ ZESPOŁU REGIONALNEGO        W DOZYNKACHKONKURS ŚLĄSKIE ŚPIEWANIEZAPROSZENI GOŚCIE
p. Anna Palarczyk
p. Ewelina Szuścik
p. Iwona Dzierzewicz-Wikarek