Przedszkole Publiczne 
        w Kiczycach

INNOWACJA:

"Przez zabawę do czytania"

Celem innowacji „Przez zabawę do czytania” jest przygotowanie dziecka do nauki czytania, stymulację rozwoju 
w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej i w zakresie myślenia i pamięci. Kolejnym celem jest podniesienie kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci. „Od zabawy do czytania” to cykl zabaw, związanych z nauką czytania. Zaplanowano i na bieżąco jest realizowany codzienny udział dzieci 
w spotkaniach czytelniczych – gdzie starszaki w formie zabawy na odpowiednio dobranych do metody, pomocach dydaktycznych mają możliwość zaznajamiania się ze światem sylab 
i wyrazów.  
INNOWACJA "Play with little Teddy Bear"

Celem innowacji „Play with little Teddy Bear”  jest zapoznanie dzieci ze słownictwem w języku angielskim związanych 
z bajkami oraz  rozwijaniu umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. Innowacja jest realizowana poprzez spotkania czytelnicze. Zaplanowano i na bieżąco są realizowane spotkania z kolejnymi bajkami, baśniami np. „Goldilocks”, „Three Little pigs”  – każde spotkanie opiera się na opowiadaniu np. historyjka obrazkowa, teatrzyk, książka  oraz zabawach, związanych tematycznie z poznawaną opowieścią, które w formie zabawy pozwalają dzieciom przyswajać język obcy.