Przedszkole Publiczne 
        w Kiczycach

1. CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM                                                                                                                                      

Kampania społeczna mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Akcja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie, codziennie! – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” zachęca rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom. Jednocześnie przypomina o potrzebie kontrolowania ilości i jakości programów telewizyjnych oraz gier komputerowych, które w życiu przeciętnego współczesnego dziecka zajmują więcej czasu niż szkoła.

Bardzo dziękujemy pani Reni- mamusi naszej Kamilki, która w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" czytała dzisiaj w grupie młodszej. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć - przejdź

 2.  MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY 

Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu/grupie przedszkolnej, do którego zaprosić można osoby związane z przedszkolem (władze miasta, przedstawicieli różnych zawodów). Projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu/grupie przedszkolnej, do którego zaprosić można osoby związane z przedszkolem (władze miasta, przedstawicieli różnych zawodów, etc.). Czytamy w domu - Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu). W roku szkolnym 2019/2020 czytamy polskie bajki, baśnie, wiersze. Nauczyciel może przygotować własne propozycje literatury do czytania dzieciom. Kolejność wędrówki Misia określa nauczyciel (losowa lub według dziennika).

"Mały miś w świecie wielkiej literatury" - pierwsze spotkanie maluszków z Brunem. Gościem specjalnym była nasza Pani dyrektor- Ola.

Zapraszamy do galerii zdjęć - zobacz

 

3. CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE 

Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu.
Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program Czyściochowe Przedszkole ma na celu pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.

 

4. KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Działania edukacyjne przeprowadzane w placówkach przedszkolnych na terenie województwa śląskiego w ramach wojewódzkiego projektu pn. „Klub zdrowego przedszkolaka”.

Głównym celem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. Działania kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych. 

Zajęcia dla dzieci prowadzone będą poruszały następujące zagadnienia:

  • zdrowe żywienie, aktywność fizyczna;
  • „czyste ręce” – higiena rąk
  •  walka z wirusami i bakteriami
  • bezpieczne opalanie.

 

 5. KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 4 miliony dzieci. W tym roku po raz 12. dzieci 
z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

6.POWSZECHNA DWUJĘZYCZNOŚĆ

  "Tom and Keri”                                      „Baby Beetles”
Program „Baby Beetles” to poziom podstawowy uniwersalnego kursu nauki języka angielskiego dla przedszkoli. 

Poziom początkowy „Baby Beetles” realizowany w grupie młodszej pozwala dzieciom z najmłodszych grup wiekowych możliwie jak najwcześniej wejść na ścieżkę wiodącą ku dwujęzyczności. Program wykorzystuje naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Przedszkolaki codziennie bawią się i osłuchują z językiem angielskim, dzięki zabawnym animacjom, piosenkom oraz grom. Seria edukacyjna „Baby Beetles” za pomocą specjalnie wykreowanego świata animowanych bohaterów, piosenek i filmów uczy bawiąc. Jest to unikalna metoda naturalnego i codziennego przyswajania drugiego języka poprzez zabawę.

Dwujęzyczność niesie ze sobą wiele korzyści, poprawia koncentrację, wpływa pozytywnie na podzielność uwagi, pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną. Dwujęzyczne dzieci osiągają również lepsze wyniki w nauce. A co najważniejsze program ten przynosi dzieciom bardzo wiele radości.

7. BYSTRZAKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Projekt realizowany w naszej placówce, który polega na indywidualnych prezentacjach dzieci. Chętne przedszkolaki mogą przedstawić swoje zainteresowania, umiejętności oraz pasje. Dzięki Bystrzakom dzieci uczą się jak radzić sobie ze stresem, tremą podczas występu, co wpływa na wzmacnianie u przedszkolaków poczucia własnej wartości. Mają możliwość zaistnienia w grupie przedszkolnej, pochwalenia się swoim hobby przed kolegami i koleżankami.

8. DORADZTWO ZAWODOWE

Program preorientacji zawodowej to szereg skorelowanych, zintegrowanych działań o charakterze wychowawczym 
i poznawczym, które są podejmowane na rzecz dzieci przez środowisko edukacyjne 
i rodzinne. Uwzględniają one indywidualne predyspozycje, zdolności 
i zainteresowania dzieci. Działania w tym zakresie mają na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. Przedszkolaki mają okazję do spotkania z ludźmi, którzy wykonują ciekawe zawody i zapoznania się ze specyfiką ich pracy oraz poszerzania swoich zainteresowań.

Zapraszamy do galerii:

 galeria 1 galeria 2
9. POWRZECHNA DWUJĘZYCZNOŚĆ

Program „Tom and Keri” realizowany 
w grupie starszej to kolejny etap uniwersalnego kursu języka angielskiego dla przedszkoli. Pozwala starszakom śledząc przygody bohaterów Toma –sympatycznego misia, Keri –dziewczynki, pieska i kotka przedstawionych w atrakcyjny, prosty sposób, całkiem naturalnie przyswajać nowy język. Zapoznają się z podstawowym, dostosowanym do wieku słownictwem
 i strukturami gramatycznymi.  Program pozwala dzieciom poprzez zabawę na codzienny kontakt z językiem obcym 
w formie atrakcyjnej animacji, piosenki, rymowanki, zabawie muzyczno ruchowej czy pracy plastycznej.