Przedszkole Publiczne 
        w Kiczycach

Oferta przedszkola

Dziecko we wczesnym etapie swojego rozwoju ma szansę, by wiele osiągnąć. Musi nauczyć się wielu reguł, nabyć nowe umiejętności, poznać różnych ludzi, zbadać i nauczyć się różnorodnych rzeczy oraz poznać wiele miejsc. Nie zaskoczy zatem nikogo fakt, że to właśnie ten okres jest tak ważny dla rozwoju dziecka, a psychologiczne konsekwencje tego, co się dzieje w tym okresie będą miały wpływ nie tylko podczas okresu rozwoju poznawczego lecz także w dorosłym życiu. Misją naszego przedszkola jest stworzenie miejsca, w którym dzieci będą czuły się bezpiecznie, będą kochane, wysłuchane i zrozumiane.
Nasza placówka uczy, jak się bawić, stymuluje aktywność, pomaga dzieciom nawiązać i utrzymywać ich pierwsze przyjaźnie, dbać o środowisko oraz kochać ojczyznę poprzez poznawanie tradycji i folkloru Ziemi Cieszyńskiej.

Dzieciom zapewniamy:
• fachową i troskliwą opiekę,
• atrakcyjne formy zabawy, nauki i wypoczynku
• indywidualizację działalności wychowawczo - dydaktycznych przy współpracy z psychologiem i logopedą,
• wszechstronnie wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – oligofrenopedagog, logopeda
• zdrowe i smaczne posiłki.

Proponujemy:
• rytmikę i taniec,
• ciekawe zajęcia plastyczne i sportowo - ruchowe,
• teatrzyki i koncerty muzyczne,
• atrakcyjne wycieczki ,
• imprezy okolicznościowe i spotkania rodzinne.

Chcemy, aby mieli Państwo poczucie, że zostawiają swój największy Skarb - dziecko, pod skrzydłami osób, które całe serce wkładają w pracę z dziećmi. 

Zajęcia dodatkowe:
Każde dziecko korzystające z usług naszego przedszkola może wziąć udział w dodatkowych zajęciach rozwijających jego zainteresowania. Na początku roku szkolnego dyrektor diagnozuje potrzeby dzieci i kierując się ich wynikiem wprowadza zajęcia dodatkowe, które umożliwią najmłodszym rozwój w sferze intelektualnej oraz społeczno-emocjonalnej. Są to m.in.: zajęcia z języka angielskiego, rytmiczno-muzyczne czy sportowe. Ponadto dzieci, które wymagają specjalistycznego wsparcia objęte są opieką logopedy i psychologa.

Dodatkowo w placówce prowadzone są dodatkowe zajęcia finansowane z Unii Europejskiej. W ramach projektu „Przedszkolaki na start” wychowankowie naszej placówki mieli możliwość udziału w dodatkowych zajęciach, które poszerzyły naszą ofertę edukacyjną prowadząc jednocześnie do wszechstronnego rozwoju maluchów. W placówce przez cały rok odbywały się m.in. zajęcia w ramach dnia artysty, czy małego konstruktora w pozostałe dni najmłodsi uczestnicy projektu mogli brać udział w zajęciach w ramach wydłużonego czasu pracy. Obecnie realizowany jest projekt pn.: „Wszyscy razem zadbajmy o edukację przedszkolaków”, w ramach którego dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ich rodziców na których wspólnie wykonują karmiki, pieką ciasteczka, robią przetwory czy uczestniczą w warsztatach z fotografii.