Przedszkole Publiczne 
        w Kiczycach

Do grupy młodszej uczęszcza 20 przedszkolaków, dzieci 5-letnie, 4-letnie i 3-letnie, w  sumie 11 chłopców i 9 dziewczynek. W codziennej pracy stosujemy  różnorodne  metody oparte na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu i doświadczaniu. Realizujemy podstawę programową na podstawie programu wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” wydawnictwa MAC, dzięki któremu prawidłowo wpływamy na wszechstronny rozwój dzieci, biorąc pod uwagę następujące obszary: 

- rozwój fizyczny; - rozwój psychiczny; - rozwój społeczno – emocjonalny; - rozwój kulturowy; - rozwój duchowy. 

Naszym zadaniem rocznym realizowanym w roku szkolnym 2019/2020 jest temat: Biblioterapia. Dziecko w świeci emocji. Główne działania realizowane    w grupie mają na celu: rozwijanie empatii – uwrażliwianie na potrzeby innych, kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła, rozwijanie kompetencji społecznych, rozwijanie inteligencji emocjonalnej – poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami.

Najlepszą formą aktywności dla dzieci jest zabawa na świeżym powietrzu, dlatego też często korzystamy z ogrodu przedszkolnego, gdzie dzieci aktywnie  i zdrowo spędzają czas.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2019

MIKOŁAJKI 2019                                                       Zapraszamy do galerii zdjęć - zobacz

BAL KARNAWAŁOWY 2020                                   Zapraszamy do galerii zdjęć - zobacz