Przedszkole Publiczne 
        w Kiczycach

  Polityka ochrony dzieci w Przedszkolu Publicznym w Kiczycach

 pobierz plik

 Zasady bezpiecznych relacji DZIECKO – PERSONEL w Przedszkolu Publicznym w Kiczycach

pobierz plik

 Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W KICZYCACH

pobierz plik

Procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji
o krzywdzeniu dziecka w Przedszkolu Publicznym w Kiczycach

pobierz plik

 KARTA INTERWENCJI

pobierz plik

 Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiczycach

pobierz plik

  MONITORING STANDARDÓW- ANKIETA

pobierz plik