Przedszkole Publiczne 
        w Kiczycach

Przewodnicząca:
Zastępca przewodniczącej: 
Komisja rewizyjna: 
Skarbnik