Przewodnicząca: Pryscylla Jankowska 
Zastępca przewodniczącej: Beata Grycz 
Komisja rewizyjna: Karolina Sosna, Michał Olma 
Skarbnik: Żaneta Pustelnik