Przedszkole Publiczne 
        w Kiczycach
   Procedura zwolnienia dziecka z zajęć
   pobierz
   Zwolnienie dziecka z zajęć
   pobierz
   Upoważnienie do odbioru dziecka
   pobierz 
   Karta odbioru dziecka (podczas zajęć)
   pobierz 
   STATUT  pobierz