Przedszkole Publiczne 
        w Kiczycach

6:30 – 8:30 – Schodzenie się dzieci do przedszkola – zabawy dowolne dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, praca indywidualna i praca w małych grupach, zabawy integrujące grupę, zajęcia gospodarczo – porządkowe, gimnastyka poranna

8:30 – 8:45 –Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8:45 – 9.00 – Śniadanie.

9:00 – 11:30 – Zajęcia z całą grupą przewidziane w planie dziennym w sali lub na powietrzu z zakresu działań przewidzianych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, pobyt na powietrzu (spacery, pobyt w ogrodzie).

11:30 – 11:45 – Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11:45 – 12:00 – Obiad.

12:00 – 12:15 – Przygotowanie do leżakowania.

12:15 – 13:45 – Leżakowanie.

13:45 – 14:00 – Zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14:00 – 14:15 – Podwieczorek.

14:15 – 15:30 – Zabawy dowolne wg zainteresowań, zabawy integracyjne, pobyt na powietrzu, rozchodzenie się dzieci do domu.