Szanowni rodzice!

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Kiczycach będzie trwać od 1 marca 2021 r. godz. 8:00 do 15 marca 2021 r. godz. 15:00.

Nabór odbędzie się drogą elektroniczną.

WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –

  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminaskoczow/News 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -  31 marca 2021 r. godz. 8:00.

Harmonogram czynności przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego – zarządzeni Burmistrza Miasta Skoczów CZYTAJ

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych czytaj 

Podpis elektroniczny wniosku kandydata czytaj