CZERWIEC 2021

WARSZTATY "FIZYCZNE PARADO(X)Y"

22 czerwca uczniowie klas 5, 6, 7 wzięli udział w warsztatach naukowych przeprowadzonych przez  charyzmatycznego p. Przemka z "Fabryki Kreatywności" z Kęt. 

Wśród doświadczeń m.in:

  • „herbatka czarodzieja”,
  • domowa lampka oliwna,
  • kryształy,
  • płonąca piana,
  • zjawisko dyfruzji, 
  • i inne arcyciekawe zagadnienia.


CZERWIEC 2021

ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

W ramach organizowanych w szkole "Dni relacji" w dniach 31.05.2021r-2.06.2021r. uczniowie klas 4-8 wzięli udział w warsztatach biologiczno-chemicznych. Przeprowadzali doświadczenie w oparciu o nowe pomoce dydaktyczne "GLEBA. WPŁYW CZŁOWIEKA – ZESTAW DOŚWIADCZALNY" - badanie oddziaływania chlorku sodu na strukturę gleby. 

Wyniki i wnioski: Zawartość zlewki z dodatkiem soli klaruje się wolniej niż w zlewce z piaskiem. Przyczyną tego jest rozpad gruzełków gleby pod wpływem soli. Dodatek soli powoduje zmniejszanie się przepuszczalności gleby i jej zdolności sorpcyjnych. Doświadczenie to pokazuje szkodliwe działanie soli stosowanej w okresie zimowym jako środka zmniejszającego śliskość jezdni. Wpływ nawozów zawierających wapń i sód na strukturę gruzełkowatą gleby Wyniki i wnioski: W zlewce z dodatkiem węglanu wapnia cząsteczki gleby nie ulegają rozpadowi. Pod wpływem działania jonów Ca 2+ powstają kłaczki 
i próba szybko się klaruje. Z kolei w zlewce z węglanem sodu cząsteczki gleby rozpadają się, powstaje zawiesina i woda klaruje się wolniej. Natomiast dodanie piasku nie powoduje istotnych zmian w prędkości klarowania się próby. Nawożenie gleby nawozami zawierającymi wapń sprzyja powstawaniu struktury gruzełkowej gleby, natomiast nawozy z dodatkiem sodu zaburzają stabilność gleb. 
Dodatkowo uczennica klasy ósmej, przeprowadziła w każdej grupie, doświadczenie wykrywania skrobi w produktach oraz zawartości witaminy C. Wyniki
i wnioski: woda z zawartością mąki ziemniaczanej pod wpływem działania jodyny zmienia kolor z mlecznego na fioletowy (zmiana koloru to reakcja charakterystyczna wykrywania skrobi w produktach). Następnie pod wpływem działania cytryny następuje odbarwienie zawartości zlewki. Im lepiej nastąpiło odbarwienie, tym więcej witaminy C zawiera zastosowany produkt, np. cytryna.MAJ 2021

ENERGIA ODNAWIALNA 

31 maja br. uczniowie klas 4 - 8 naszej szkoły wzięli udział w warsztatach fizycznych. Dowiedzieli się, ze do odnawialnych źródeł energii należy nie tylko energia słońca, ale także energia wiatru, wody oraz biomasa.  Korzystali z nowych pomocy dydaktycznych, wykonali:

  • Eksperyment: pozyskiwanie energii elektrycznej z wykorzystaniem siły wiatru
  • Eksperyment: wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą ogniwa paliwowego

A także doświadczenie: zasilanie modułu z diodami LED z wykorzystaniem ogniwa fotowoltaicznego.

Ponadto korzystali z innych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu "EKO+logika" - wyjaśniających przeróżne zjawiska przyrodnicze.  


źródło zdjęcia z energią odnawialną: http://www.ilb.com.pl/

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 

(22 marca - zrealizowano 31 maja br.)

31 maja w ramach Szkolnego Festiwalu Relacji zostały przeprowadzone warsztaty o tematyce przyrodniczej. Wzięli w nich udział uczniowie klas IV-VIII. Uczestnicy przeprowadzali następujące doświadczenia: EKSPERYMENTY Z WODĄ, WŁASNOŚCI I CIEKAWOSTKI Czy można „chodzić” po wodzie? Czy można „leżeć” na wodzie? Wyniki i wnioski: Na powierzchni kropli wody tworzy się swoista błona tworząca zjawisko napięcia powierzchniowego. W tym eksperymencie pieprz, sznurek i spinacz unosiły się na powierzchni wody dzięki opisanemu wyżej zjawisku. Gdy dodaliśmy detergentu, jego cząsteczki zbliżając się do cząsteczek wody zmniejszały siłę ich przyciągania, a tym samym niwelowały efekt napięcia powierzchniowego. Spowodowało to „uciekanie” przedmiotów w miejsce, gdzie nie było detergentu. Wszędobylska woda – naczynia połączone Wyniki i wnioski: woda po wlaniu do naczyń połączonych ustala jednakowy poziom. Warunkiem tego jest jej jednorodność i możliwość jej swobodnego przemieszczania się wewnątrz naczyń. Działając będzie wówczas na każdy z słupów wody, w każdym naczyniu, to samo ciśnienie, które zależy od wysokości słupa cieczy i jej gęstości, a nie zależy od objętości cieczy
w naczyniu, ani jego kształtu. Dlatego, gdy zamykamy jeden z otworów naczyń połączonych, zmieniamy w nim ciśnienie – poziomy wody nie będą już jednakowe w naczyniach. Wszędobylska woda – kapilary Wyniki i wnioski: Woda w rurkach kapilarnych, w przeciwieństwie do naczyń połączonych nie ustaliła jednakowego poziomu. Działają tu zarówno siły kohezji, jak i adhezji. W wąskiej rurce tworzy się wyraźny menisk wklęsły i woda „wędruje” w górę wąskiej rurki. W szerokiej rurce jest to trudno zauważalne.

DZIEN PRAW ZWIERZĄT – 22 maja


 Dzień praw zwierząt został ustanowiony przez klub Gaja dla podkreślenia wagi, przyjętej przez polski parlament, ustawy o ochronie zwierząt (1997r.). Petycję klubu Gaja za wprowadzeniem ustawy podpisało 600 tysięcy osób. Była to największa kampania obywatelska na rzecz praw zwierząt w Polsce. Od wielu lat dzień praw zwierząt jest doskonałą okazją do podejmowania lokalnych działań przez wolontariuszy. Już pierwszy artykuł ustawy wyjaśnia, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Zobowiązuje także organy administracji publicznej do podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt i współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami. Z okazji Dnia Praw Zwierząt
w klasach IV-VIII została przeprowadzona lekcja na temat ochrony zwierząt. Po obejrzenie prezentacji przedstawiającej podstawowe prawa zwierząt w starszych klasach została przeprowadzona burza mózgów jak lepiej dbać
o zwierzęta, natomiast młodsi uczniowie stworzyli plakaty na których przedstawili prawa zwierząt. 

W klasach I-III uczniowie po pogadance na temat praw zwierząt utworzyli plakaty przedstawiające różne zwierzęta
z odcisków dłoni (źródło http://www.klubgaja.pl/dzien- praw-zwierzat).

DZIEŃ ZIEMI - 22 kwietnia

Podczas obchodów Dnia Ziemi prowadzone są akcje mające na celu promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Dużą uwagę poświęca się na uświadomienie zależności człowieka od przyrody i potrzebę jej ochrony. 22 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Ziemi.
W tym roku z powodów warunków pandemicznych wyglądał on trochę inaczej. Uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w konkursie przeprowadzonym online, który dotyczył podstawowych informacji na temat Ziemi, działań ekologicznych i ochrony przyrody. Z każdej klasy została wybrana jedna osoba, która zdobyła najwięcej punktów. Otrzymała ona dyplom oraz nagrodę książkową. 

link do testu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YVYiauSTnUOzGYWJD01uqqRJotl3WZpHlkD

GRUDZIEŃ 2020

WYNIKI KONKURSU

"EKO ROBOT"

kategoria: uczniowie klas 5-8


W ramach programu edukacyjnego "EKO+logika" uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie na stworzenie robota, według własnej inwencji, dowolną techniką, ale - z materiałów biodegradalnych. 

Nagrody dla uczniów są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
.

I miejsce:                          Nikola Sornat, klasa 7

wyróżnienie:                                 Weronika Foniok, klasa 6

wyróżnienie:                                Tomasz Bulandra, klasa 6

WYNIKI KONKURSU

"EKO ROBOT"

kategoria: uczniowie klas 1-4I miejsce:                          Aleksandra Barwacz, klasa 3

wyróżnienie:                                Alan Spendel, klasa 2

wyróżnienie:                                Małgorzata Pustelnik, klasa2

GRUDZIEŃ 2020 - 

WARSZTATY EKOLOGICZNE 

Warsztaty przeprowadzono metodą online. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega biodegradacja oraz w jaki sposób sortować odpady.
GRUDZIEŃ 2020 - 

WARSZTATY dotyczące ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA w naszej okolicy

Warsztaty przeprowadzono metodą online. Uczniowie dowiedzieli się,  jakie są źródła zanieczyszczenia powietrza oraz jakie są skutki występowania smogu.  

Domowymi sposobem wykonali doświadczenie, w którym badali jakość powietrza na terenie Kiczyc i okolic. 

Materiały niezbędne do wykonania doświadczenia


Słoik do przeprowadzenia doświadczenia


ocena stopnia zapylenia powietrza na przydomowych stanowiskach badawczych
WYNIKI KONKURSU!

W głosowaniu udział wzięło aż 70 uczniów/pracowników naszej szkoły. Zdecydowaną większością (prawie 50% głosów) zwyciężyły zdjęcia drzewa nr 7 - ich autorem jest WIKTOR KUMALA z klasy 6!

Serdecznie gratulujemy!
Przy najbliższej okazji zostanie wręczoną Wiktorowi nagroda:)

PAŹDZIERNIK/ LISTOPAD 2020

Święto drzewa

Czy zastanawialiście się kiedyś nad pięknem drzew? Nad ich różnorodnością kształtów i kolorów. Drzewa to nie tylko ozdoba parków czy ogrodów, odgrywają niezastąpiona rolę
w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. Są najskuteczniejszymi organizmami produkującymi tlen i pochłaniającymi dwutlenek węgla. Ponadto są schronieniem dla wielu gatunków zwierząt, a nawet roślin. 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie fotograficznym ukazującym piękno drzew. Zadanie polegało na:

1. Wykonaniu zdjęcie drzewa (na zdjęciu musiała znajdować się sylwetka całego drzewa). 
2. Jeżeli drzewo posiadało interesujący szczegół (np. dziupla, ciekawe konary, liście, owoce, szyszki), to można było wykonać zdjęcie dodatkowe.

POMÓZCIE NAM WYŁONIĆ ZWYCIĘZCĘ!!!
ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA!!!

FOTOGRAFIE DRZEWA NR 1


FOTOGRAFIE DRZEWA NR 3

FOTOGRAFIE DRZEWA NR 4


FOTOGRAFIE DRZEWA NR 5

FOTOGRAFIE DRZEWA NR 6


FOTOGRAFIE DRZEWA NR 7

FOTOGRAFIA DRZEWA NR 8


FOTOGRAFIA DRZEWA NR 2

POMÓZCIE NAM WYŁONIĆ ZWYCIĘZCĘ! ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA!!!  

PAŹDZIERNIK 2020 

Uroczyste otwarcie pracowni - 21października 2020r.

„Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie” – te słowa Arystotelesa są mottem programu „EKO+logika” realizowanego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiczycach z okazji powstania nowoczesnej pracowni fizyczno -przyrodniczej.

 21 października 2020r. odbyło się jej oficjalne otwarcie, a symbolicznego przecięcia wstęgi w nowej sali dokonali: burmistrz Mirosława Sitko, przewodnicząca Komisji Kultury
i Oświaty Maria Sobik oraz dyrektor szkoły Aleksandra Trąbała.
W krótkiej uroczystości otwarcia uczestniczyli również: zastępca burmistrza Andrzej Bubnicki, przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa Rajmund Dedio oraz nauczycielki odpowiedzialne za realizację projektu – Wioleta Mrzyk-Plata i Justyna Rozmus-Pilarska. 
O możliwościach, jakie daje nowa pracownia, opowiedzieli podczas otwarcia sami uczniowie, przedstawiając kilka doświadczeń i eksperymentów m.in. dotyczących ekologicznych źródeł energii. Uczniowie wyprodukowali wodór za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Dzięki zgormadzonej energii udało się zaświecić moduły LED, czy wprawić w ruch silnik wiatraka.
Nowoczesne pomoce dydaktyczne pozwolę jeszcze lepiej zagadnienia dotyczące m.in. odnawialnych źródeł energii, zanieczyszczenia gleby, powietrza i wód, segregacji śmieci oraz utylizacji odpadów. Projekt realizowany w szkole w Kiczycach przewiduje też wycieczki terenowe, a także zajęcia warsztatowe, podczas których uczniowie będą mieli okazję przeprowadzać liczne badania i doświadczenia.

WRZESIEŃ 2020 

 Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej 

ZNACZENIE OZONOSFERY I PRZYCZYNY POWSTAWANIA „DZIURY OZONOWEJ”.

  • Przeprowadzono pogadankę w klasie czwartej połączona z prezentacją na temat ozonu i ozonosfery.
  • W domu uczniowie przygotowali plakaty o tematyce związanej z funkcją ozonosfery oraz powstawaniu „dziury ozonowej”.

Ozon  jest  jednym  z  głównych  składników  stratosfery.  Odgrywa  istotną rolę  w  ochronie żywych  organizmów  przed  działaniem  promieniowania  nadfioletowego. Jednak jest on niszczony, gdy reaguje z cząsteczkami zawierającymi azot, wodór, chlor lub brom. Niektóre cząsteczki niszczące ozon występują naturalnie, niestety ludzie wytworzyli inne substancje wyniszczającą warstwę ozonową, m.in. freony, które doprowadzają do rozszerzania się dziury ozonowej.

OZNACZANNIE ZAWARTOŚCI OZONU W POWIETRZU

Zajęcia terenowe przeprowadzone w klasie piątej – oznaczanie zawartości ozonu w powietrzu za pomocą pasków wskaźnikowych.

Ozon przypowierzchniowy znajdujący się w troposferze, zwany jest również "złym ozonem", ponieważ w bezpośrednim kontakcie jest on toksyczny dla organizmów żywych. Podrażnia oczy i błony śluzowe, może również powodować zaburzenia w oddychaniu.

Według pomiarów, których dokonali uczniowie stężenie ozonu w trakcie badań wynosiło poniżej 90 mikrogramów/m3  (mieści się w dopuszczalnych normach).