DLACZEGO WZIELIŚMY UDZIAŁ W KONKURSIE...

Szkoła w Kiczycach do 2017r. była placówką sześcioklasową, nie posiadała pracowni biologicznej, geograficznej, fizyko-chemicznej. Nie ma też miejsca na zaplecze. Projekt dotyczy sali matematyczno-informatycznej, która ze względu na to, iż jest jedną z największych sal w szkole (powierzchnia 60m2) przeznaczona została na klasopracownię nauk przyrodniczych i ścisłych. W sali znajdowały się ponad 20-letnie biurka komputerowe i regały, uczniowie mieli do dyspozycji pojedyncze stoliki. Pomieszczenie nie było malowane od kilkunastu lat, podłogę pokrywały stare panele. Dostępne media: prąd i gaz.

Klasa wyposażona jest w projektor krótkoogniskowy i tablicę interaktywną - dzięki programowi „Aktywna tablica” oraz nową tablicę suchościeralną. W sali realizowane są przedmioty: matematyka, informatyka, fizyka, chemia oraz zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach edukacyjnego projektu unijnego „W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach" takie jak: „Moc fizyki”, „Gigaram”.

We wrześniu 2020r. przeprowadzono całkowity remont pomieszczenia, począwszy od malowania ścian i lamperii, po wymianę podłogi i listew przyściennych. Na jednej ze ścian przyklejona została fototapeta przedstawiająca Układ Słoneczny. Ponadto wymieniono wszystkie stoliki i krzesła uczniowskie. Ich rozmieszczenie w sali to kształt podkowy – tak, by w centralnym miejscu znajdowała się mobilna szafka do doświadczeń i eksperymentów. Ponadto zakupiono nowe mebli – szafki, półki na pomoce dydaktyczne, biurko i krzesło dla nauczyciela.  W projekcie ujęto sprzęt multimedialny: laptop oraz drukarkę. Sporą część budżetu przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzania różnorodnych doświadczeń/ eksperymentów naukowych – w chwili obecnej nie ma możliwości technicznych możliwości, by uczniowie mogli na własne oczy obserwować różnorodne, ciekawe zjawiska. Tak więc zakupiono zestawy doświadczalne:

  • eksperymenty z wodą - własności i ciekawostki
  • zestaw do badania powietrza w walizce terenowej
  • gleba - zestaw doświadczalny
  • energia odnawialna – zestaw doświadczalny
  • biodegradacja – zestaw doświadczalny

Korzystając z faktu, iż w pracowni znajduje się sprzęt komputerowy – zakupiono mikroskopy cyfrowe, podłączane bezpośrednio do komputera. Dzięki nim można wykonywać wysokiej jakości zdjęcia obserwowanych próbek oraz nagrywać eksperymenty i badania. Ponadto uzupełniono pomoce dydaktyczne z fizyki w: zasilacz prądu stałego z przewodami, klosz próżniowy z pompą (fale dźwiękowe), model załamania światła (optyka), z geografii w: globusy indukcyjne, mapy konturowe, atlasy, zestaw magnetyczny Układu Słonecznego.

I etap konkursu

Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie mogła przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić więcej niż 7,5 tys. zł. 

W marcu 2020r. - jako jednej z  43 szkół  spośród  206 zgłoszeń, decyzją jury przyznano nam pierwszą część dofinansowania
w kwocie 7 500zł.

II etap konkursu

W czerwcu 2020r. na stworzenie ciekawego i ekologicznego miejsca nauki w placówce oświatowej pozyskaliśmy 30 tys. zł dotacji.

Projekt "EKO+logika" okazał się na tyle ciekawy, ze zostaliśmy jedną z 58 Zielonych Pracowni w placówkach oświatowych województwa śląskiego. które powstały dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w 2020r.